Belépés

Regisztrált tagként még többet tehetsz!

Donorbarát témák, véradó programok


Témák

Tematikus véradási lehetőségek ...

Szerinted milyen témában érintettek még donortársak?

0negatív 0pozitív 0rhnegatív 0­rh­negatív­vércsoport 0­rh­pozitív 0rhpozitívvércsoport ablak ab­negatív abpozitív ab­rh­negatív ab­rh­negatív­vércsoport abrhpozitív ab­rh­pozitív­vércsoport acél a­cél­i­par adomány adomány­­gyűjtés adomány­oz­ás ajándék ajándékozás ajtó al­kal­mas­ság al­köz­pont állat ál­lat­or­vos a­lu­mí­ni­um­ön­tö­de anegatív anya apa apozitív á­ram­szol­gál­ta­tó a­rh­negatív a­rh­negatív­vércsoport arhpozitív a­rh­pozitív­vércsoport ár­nyé­ko­lás­tech­ni­ka autó autó­al­kat­rész autós autós­találkozó autós­véradás autós­véradás­pártolás avp baleset bal­es­et­­meg­el­ő­zés bap­tis­ta bar­kács­á­ru­ház baromfi ba­rom­fi­fel­dol­go­zó bé­kés­csa­ba be­vá­sár­ló­köz­pont bi­cik­li biz­to­sí­tás biz­to­sí­tó bnegatív bolt bor bor­á­szat bp bpozitív brhnegatív b­rh­negatív­vércsoport brhpozitív b­rh­pozitív­vércsoport bringa bringás budaörs bu­da­pest buddhista buddhizmus céges céges­­véradás cé­ges­­vér­a­dás­­pár­to­lás célzott­véradás csa­pat­é­pít­és csa­pat­é­pí­tő­tré­ning cse­lek­vő­ké­pes cso­ma­go­ló­a­nyag cso­ma­go­ló­a­nyag­gyár­tó cv dandár deb­re­cen dohány do­hány­fel­dol­go­zó dom­bo­vár donáció donor donor­barát drag drift é­des­a­nya é­des­a­pa edzés edző ed­ző­te­rem e­gész­ség e­gész­sé­ges e­gész­sé­ges­él­et­mód e­gész­ség­meg­őr­zés e­gye­tem egyház é­lel­mi­szer­i­pa­ri él­et­e­rő é­let­e­rős életmentő életmód é­let­vit­el elismerés élni­akarás emlék emlék­futás e­ner­ge­ti­ka en­ged­mény é­pí­tő­i­pa­ri é­pü­let­va­sa­lat é­pü­let­zár er­dé­szet erőmű érték ér­té­ke­lés esemény évente ex­tru­dá­lás fabútor faipari fatelep fegy­ve­res­e­rők fel­dol­go­zó fe­le­lős­ség fe­le­lős­ség­vál­la­lás fel­vo­nó­gyár­tó felvonulás fém­fel­dol­go­zó fém­ön­tö­de férfi férfiak fesztivál fesztiválos­véradás­pártolás fi­lo­zó­fi­a fitness fitnesz fix­vér­a­dó­hely fő­is­ko­la for­gal­ma­zó fröccsen­tés fű­rész­te­lep futás futó fu­va­ro­zó galéria ga­rázs­ka­pu gép­ja­ví­tó gép­te­lep gyár gyártó gyor­su­lás gyü­le­ke­zet gyü­le­ke­zet­i­ház határ ha­tár­ren­dé­szet ha­tár­ren­dé­sze­ti­ki­ren­delt­ség ha­tár­va­dász ha­tár­vé­de­lem ház­tar­tás­tech­ni­ka hit hit­gyü­le­ke­zet­e hon­vé­de­lem hon­véd­kór­ház hon­véd­ség hő­szi­ge­te­lés hű­tő­tech­ni­ka imaház in­for­ma­ti­ka in­for­ma­ti­ka­i­meg­ol­dá­sok inni intézet ipar ipari i­rá­nyí­tott­vér­a­dás ittasan ivás je­lent­ke­zés je­lent­ke­ző je­zsu­ita jó­szí­vű­ség jó­té­kony­ság juttatás kampány ka­pos­vár ka­to­li­kus katona kávézó kecs­ke­mét ked­vez­mény ke­rék­pár ke­rék­pá­ros ke­resz­tény kiállítás ki­he­lye­zett­vér­a­dás ki­hí­vás ki­te­le­pü­lő­vér­a­dás ki­zá­rás­vér­a­dás­ból klí­ma­tech­ni­ka koc­ká­za­tok kompetencia koncert kőszeg kő­zet­gya­pot köz­le­ke­dés köz­le­ke­dé­si­kul­tu­ra köz­le­ke­dé­si­mo­rál központ kullancs kultura kulturált­közlekedés ku­ta­tó­in­té­zet kvp labor le­hetsz­te­is­donor lo­gisz­ti­ka ma­gas­fe­szült­sé­gű magyar ma­gyar­hon­véd­ség ma­gyar­hon­véd­ség­e­gész­sé­gü­gyi­köz­pont ma­nu­fak­tú­ra máv máv­kór­ház máv­start meditáció meg­be­csü­lés megelőzés mh mhek mis­kolc mo­bil­vér­a­dás mo­ti­vá­ció motor motor­kerék­páros mo­tor­ke­res­ke­dés mo­tor­men­tés mo­to­ros mo­tor­os­bolt mo­tor­os­fel­vo­nu­lás mo­tor­os­tal­ál­koz­ó mo­to­ros­vér­a­dás motoros­véradás­pártolás motoroztatás mo­tor­szer­viz mozgás mű­a­nyag­fel­dol­go­zó mű­a­nyag­i­par­i mvp nagy­ka­ni­zsa nagy­ma­ma nagy­pa­pa napelem nap­e­lem­gyár nap­e­lem­te­le­pít­és nők nonstop nyír­egy­há­za ol­tó­a­nyag ön­kén­tes öntöde ön­zet­len­ség or­szág­ban or­szá­gos pa­lac­ko­zó pápa parókia pécs pékség pest pi­a­ris­ta pin­cé­szet plaza plé­bá­ni­a plusz­1­e­sély plusz­egy­e­sély pozitív pre­ven­ció program prog­ram­sor­o­zat pro­tes­táns pulzus pul­zus­szám pün­kös­di­egy­ház rákellen rák ­elleni ­küzdelem rali rally rallye re­for­má­tus ren­dé­szet rendezvény rendház rendőr rend­őr­ka­pi­tány­ság ren­dőr­ség rend­sze­res­vér­a­dó rend­vé­de­lem rend­vé­del­mi­szer­vek ré­szeg­en rip rock római ru­ha­gyár se­gí­tő­kész­ség segítség sopron sörgyár sorozat spartan sport sportoló sport­szer­gyár­tás szál­lít­má­nyo­zás szeged szé­kes­fe­hér­vár szek­szárd szentes sze­rep­vál­la­lás szeretet sze­re­tet­szol­gá­lat szer­szám­fej­lesz­tés szex szex­u­á­lis­é­let­vi­tel szint szív szolnok szom­bat­hely szúnyog szú­nyog­csí­pés szűrés szű­rő­vizs­gá­lat tag tag­ság ta­kar­mány ta­kar­mány­gyár­tás találkozó tá­mo­ga­tás tá­mo­ga­tá­si­le­he­tő­ség tá­mo­ga­tó táp­lál­ko­zás tapolca tár­sa­dal­mi­sze­rep­vál­lal­ás tata ta­ta­bá­nya te­lep­hely templom térd terhelés ter­mék­fej­lesz­tés test­súly tisztelet­adás tömeg transzfúziós­osztály tűz­biz­tos tűz­hely­gyár üzem va­dá­szat va­gyon­ke­ze­lő vá­kuum­for­má­zás vallás váltó­futás vásár vas­ön­tö­de vasút vas­út­ál­lo­más vasutas va­su­tas­vér­a­dás va­su­tas­vér­a­dó­nap vas­út­biz­ton­ság vas­út­biz­ton­sá­gi­kam­pány vér véradás vér­a­dá­si­le­he­tő­ség vér­a­dás­ra­al­kal­mas véradó vér­a­dó­ba­rát vér­ad­ó­­ba­rát­­mun­ka­hely véradóhely véradomány vér­a­dó­nap véradópont vér­biz­to­sí­tás vérdonor vér­fel­a­ján­lás vér­nyo­más vér­pótlás verseny ver­seny­­a­utó vér­szük­ség­let vér­transzfúziós­osztály vil­la­mos­i­par­i vil­la­mos­mű­vek vi­sel­ke­dés vi­sel­ked­ni vízmű vonat vr!ta vrta za­la­e­ger­szeg zöld­e­ner­gi­a

Hol lehet vért adni? Véradó helyek, események országszerte

Felhívás! Aktuális vérigények, vérszükségletek, irányított véradás felhívások

József 0+ Férjem, József idült myeloproliferatív betegséggel küszködik ...

György 0+ Édesapám, György sajnos súlyos beteg, rosszindulatú tüdődaganata van ...

Erzsébet 0- Édesanyám, Erzsébet már 2 éve küzd a rák ellen ...

Irányított véradás igénylése Élj a segítségkérés lehetőségével, hogy a gyógyulást, vérhiány ne akadályozza ...

0pozitív 0rhpozitív anaemia anémia belgyógyászat bp budapest célzottvéradás csontvelő édesapa felhívás irányítottvéradás kezelés kórház plusz1esély pluszegyesély pozitív segítségkérés vér véradás vérbiztosítás ... vérdonor vérfelajánlás vérhiány vérigény vérkészítmény vérpótlás vérszegénység vérszükséglet 0rhpozitívvércsoport adatkiadás ajánlat akceptor aktuális apa beteg daganat debrecen dekk donáció férfi hemoglobin hemoglobinszint irányításhozszükségesadatok irányítottvéradáshozszükségesadatok kemo kemoterápia kórossejtburjánzás legyengült magyar rák rákellen rákelleniküzdelem rászoruló recipiens rosszindulatú támogatás tüdődaganat tüdőrák 0negatív 0rhnegatív 0rhnegatívvércsoport anya áttétesrák édesanya felajánlás jelentkezés negatív petefészek petefészekdaganat petefészekeltávolítás petefészekrák rákossejtszóródás súlyos véradomány vérellátó vészes vészesvérszegénység bazmegyeikórház jótékonyság kedvezményezett miskolc nagyi nagymama országos vérzés

Véradók a facebookon

Kihelyezett irányított véradás helyszínek

A kitelepülő véradások különböző helyszíneken, olykor egyéb rendezvények keretében kínálnak lehetőséget a véradásra ...

Aktuális helyszínek és időpontok

DUOCOR Ipari Bt. Gyöngyösi GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ Mezőtúri Közösségi Ház Sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. – Balassagyarmati Szennyvíztisztító Telep Kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Ház Érdi Rendőrkapitányság Salgótarjáni GT Stromfeld Aurél Gépipari Technikum Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete Ököritófülpösi Egészségház Piliscsabai Klarissza-ház FC Esztergom – FCE Futball Club Esztergom Galamboki Fióka Biztos Kezdet Gyerekház – Fészek Tanoda – A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár The North Barber and Beauty Salon Nyúli Civilház Rábahídvégi Bertha György Művelődési Ház Sugár Üzletközpont OVSz Véradópont Átányi Dr. Fél Edit Közösségi Tér Kömlői Művelődési Ház Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ópályi Horpácsik János Művelődési Ház Paksi Művelődési Ház – Csengey Dénes Kulturális Központ Ceglédi Rendőrkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – Katasztrófavédelmi Kirendeltség DRV Siófok - Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Sarkadi Rendőrkapitányság Egri Civil Közösségek Háza Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola Pusztaföldvári Bartók Béla Művelődési Ház DRV Balatonfüred - Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Ráckevei Ács Károly Művelődési Központ Lurdy Ház Bevásárlóközpont Nagyecsedi II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár Ózdi Gyerekesély Ház Debreceni ÉLIM Református Szolgáltató Központ Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ Győrszentiváni Kossuth Lajos Művelődési Ház Váci Kompl-X Fejlesztő- és Mozgásközpont Vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Ház – Közösségi Színtér Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Sárospataki Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon Mars Magyarország Kft. Tunyogmatolcsi Művelődési Ház és Községi Könyvtár Békéscsabai Rendőrkapitányság Csaba Metál Zrt. – Szeghalmi Gyáregység Vásárosdombói Művelődési Ház Malom Club Baja – Szórakoztató Komplexum Mezőkövesdi Művelődési Ház Oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár SOTE EOK Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Magyar Vöröskereszt Székház (Arany János utca) Lajosmizsei Folplast Kft. Somogyudvarhelyi Művelődési Ház – Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Szeghalmi Városi Könyvtár Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár DRV Kaposvár - Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Művezetőség) Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár Weinberg 93 Építő Kft. Jászladányi Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Taktaszadai Művelődési Ház Vízvári Művelődési Ház, Teleház és Könyvtár Borsosberényi Közösségi Ház Hegykői Fertő-táj Általános Iskola Jobaházi Orvosi Rendelő Felsőörsi Civilház és Helytörténeti Bemutatóhely Sátoraljaújhelyi SZSZC Trefort Ágoston Szakképző Iskola Csorvási Művelődési Ház és Könyvtár Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Művelődési Központ Dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ Kunadacsi Művelődési Ház és Könyvtár – Közösségi Színtér Újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház Zalaszentgróti Művelődési Ház Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Sárvári Nádasdy-vár Campona Bevásárlóközpont Bordányi IKSZT Faluház és Könyvtár Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (A épület) Süttői Hengermalom Közösségi Ház Püspökladányi Dorogi Márton Városi Művelődési Központ PTE ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Győrújfalui Faluház Nyírbátori Szüreti Felvonulás (Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ) Szentesi Koszta József Általános Iskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Budapesti Richter Egészségváros (Szent László tér) Felsőlajosi Új Tanyacsárda BVUSS Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Debreceni Egyetem – DE Kossuth Lajos Kollégium Légimentő Véradás (Keszthelyi Festetics-kastély) Légimentő Véradás (Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete) Mihálygergei József Attila Művelődési Ház Miskolci Polgármesteri Hivatal Mezőberényi Önkéntes Tűzoltóság Szentesi Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ – Véradókamion Légimentő Véradás (Balatonfüredi Mentőbázis) Légimentő Véradás (Szentesi Polgármesteri Hivatal) Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Dunapataji Kodály Zoltán Általános Művelődési Központ Battonyai Egészségház Mezőkövesdi MSZC Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum Szombathelyi VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium Répáshutai Bükki Csillagda Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal Dénesfai Kultúrház Jánoshidai Zagyva-híd Közösségi Ház – IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Siófoki Rendőrkapitányság Zamárdi Közösségi Ház Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum Kecskeméti Piarista Gimnázium Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Gyulai Göndöcs Benedek Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Győri SZE Széchenyi István Egyetem – UT Aula Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ Bajai Bácskai Kultúrpalota SOE Soproni Egyetem Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár Kilimáni Önkormányzat – Községháza – Házasságkötő Terem Izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház és Emlékház Sombereki Művelődési Ház Reckitt Benckiser Kft. – Tatabányai Telephely Dunaújvárosi Egyetem Esztergomi Kapcsolatok Háza Kiskunhalasi Művelődési Központ – Közösségek Háza Szatmárcsekei Művelődési Ház Túristvándi Művelődési Ház – IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Babócsai Művelődési Ház – Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Halászi Szent Márton Általános Iskola Orosházi PMK Petőfi Művelődési Központ Atkári Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Dejtári Művelődési Ház Földesi Közösségi Ház – Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Plazma Center Szolnok Körmendi Művelődési Ház – Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár Körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház Nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár BMSZKI Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei – Könyves Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum Henkel Magyarország Operations Kft. – Körösladányi Regionális Kompetencia Központ Ónodi Közösségi Ház Siófoki Residence Balaton Superior Conference & Wellness Hotel Budaörsi Decathlon Áruház Székkutasi Murgács Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár Székesfehérvár- Plazma Pont Csongrádi Városi Galéria Váci Royal Fitness Club – Edzőterem Lajosmizsei Estike Idősek Klubja – Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Gégényi Művelődési Ház Hevesi HKK – Hevesi Kulturális Központ Művelődési Központ Tagintézmény Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum Sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szentesi Terney Béla Kollégium Ajaki Kultúra Háza és Könyvtár Etyeki Látogatóközpont Farádi Király Iván Általános Iskola Ebergőci Művelődési Ház Besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár Tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár Pázmány Péter Katolikus Egyetem – ITBK Információs Technológiai és Bionikai Kar Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Nagynyárádi IKSZT és Könyvtár Rezi Faluház Bakonycsernyei Művelődési Ház OPSWAT Kft. Kerepesi Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium Végegyházi Barangoló Közösségi Ház HC Linear Kft. Győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Komáromi Generációk Háza Debreceni MÁV Állomás Búcsúszentlászlói Faluház – IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Peresznyei Művelődési Ház Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola Shopmark Bevásárlóközpont Gyulai Civil Ház – Vöröskereszt Székház Békésszentandrási Idősek Klubja Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola Kaposvári Honvéd utcai Tagóvoda Szatymazi Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár UNILEVER Kft. (Veszprémi Jégkrémgyár) Monorierdei Fekete István Általános Iskola Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola Kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Tengelici Petőfi Sándor Faluház Jászberényi Főtér – Véradóbusz Westend Bevásárlóközpont Szigetszentmiklósi BAUHAUS Szakáruház Szőlőskislaki József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Dunakeszi BAUHAUS Szakáruház Maglódi BAUHAUS Szakáruház Szolnok Városi Sportcsarnok – Tiszaligeti Körcsarnok Szegedi Mátyás Téri Plébánia – Havas Boldogasszony Ferences Templom és Kolostor

#aktuális #al­kat­rész #al­köz­pont #ál­ta­lá­nos­or­vos­tu­do­má­nyi­kar #a­lu­mí­ni­um­ön­tö­de #á­ram­szol­gál­ta­tó #ár­nyé­ko­lás­tech­ni­ka #autó #autó­al­kat­rész #autós #autós­találkozó #autós­véradás #autós­véradás­pártolás #avp #bap­tis­ta #bár #baromfi #ba­rom­fi­fel­dol­go­zó #be­vá­sár­ló­köz­pont #biz­ton­ság­tech­ni­ka #biz­to­sí­tás ... #bolt #bringás #céges #céges­­véradás #cé­ges­­vér­a­dás­­pár­to­lás #célzott­véradás #csa­pat­é­pít­és #csa­pat­é­pí­tő­tré­ning #cso­ma­go­ló­a­nyag #cso­ma­go­ló­a­nyag­gyár­tó #dandár #dohány #do­hány­fel­dol­go­zó #drag #drift #e­gye­tem #e­gye­te­mi #egyház #előadás #fabútor #faipari #fatelep #fegy­ve­res­e­rők #fel­de­rí­tő­zász­ló­alj #fel­dol­go­zó #fel­vo­nó­gyár­tó #felvonulás #fém­fel­dol­go­zó #fém­ön­tö­de #fesztivál #fesztiválos­véradás­pártolás #fő­is­ko­la #fröccsen­tés #fű­rész­te­lep #futás #futó #fu­va­ro­zó #ga­rázs­ka­pu #gép­ja­ví­tó #gép­te­lep #görög #gyár #gyártó #gyógy­szer­gyár #gyógy­szer­i­par #gyor­su­lás #gyü­le­ke­zet #gyü­le­ke­zet­i­ház #ha­tár­ren­dé­sze­ti­ki­ren­delt­ség #ha­tár­va­dász #ha­tár­vé­de­lem #ház­tar­tás­tech­ni­ka #hit #hit­gyü­le­ke­zet­e #hon­vé­de­lem #hon­véd­ség #imaház #in­for­ma­ti­ka #ipar #ipari #i­rá­nyí­tott­vér­a­dás #je­lent­ke­zés #je­zsu­ita #ka­to­li­kus #katona #ka­to­na­ság #kávé #kávézó #ke­rék­pá­ros­fel­vo­nu­lás #kerékpáros­véradás­pártolás #ke­resz­tény #kiállítás #ki­he­lye­zett­vér­a­dás #ki­ren­delt­ség #ki­te­le­pü­lő­vér­a­dás #klí­ma­tech­ni­ka #koncert #kő­zet­gya­pot #köz­le­ke­dés #központ #köz­pon­ti #kultúrház #ma­gyar­hon­véd­ség #mo­bil­vér­a­dás #mo­tor­os­bolt #mo­tor­os­fel­vo­nu­lás #mo­to­ros­vér­a­dás #motoros­véradás­pártolás #motoroztatás #mo­tor­szer­viz #mű­a­nyag­fel­dol­go­zó #mű­a­nyag­i­par­i #mun­ka­hely #mű­ve­lő­dé­si­ház #nap­e­lem­gyár #napmel #nyi­lat­ko­zat #pa­lac­ko­zó #parókia #pékség #plaza #plazma #plazma­center #plazma­pont #plé­bá­ni­a #pün­kös­di­egy­ház #rali #rally #rallye #re­for­má­tus #ren­dé­szet #rendezvény #rendház #rend­őr­ka­pi­tány­ság #ren­dőr­ség #rend­vé­de­lem #római #ru­ha­gyár #segítség #sem­mel­weis #sem­mel­we­is­e­gye­tem #sörgyár #sote #sport­szer­gyár­tás #szál­lít­má­nyo­zás #sze­ge­di­tu­do­mány­e­gye­tem #sze­re­tet­szol­gá­lat #szer­szám­fej­lesz­tés #szerviz #szte #ta­kar­mány #ta­kar­mány­gyár­tás #találkozó #tár­sa­dal­mi­sze­rep­vál­lal­ás #te­lep­hely #tűz­biz­tos #tűz­hely­gyár #va­gyon­ke­ze­lő #vallás #vásár #vascular #vas­ön­tö­de #véradás #vér­ad­ó­­ba­rát­­mun­ka­hely #véradóhely #véradomány #véradópont #vér­fel­a­ján­lás #vil­la­mos­i­par­i #vil­la­mos­mű­vek #vízmű #zöld­e­ner­gi­a

Fix véradó helyek, állandó véradási lehetőségek

A fix vagy állandó véradási lehetőségeket az OVSz vérellátó állomásokon, vagy kórházak transzfúziós osztályain biztosítja, jórészt állandó nyitvatartási időszakokban.

A legjobb lehetőség a rendszeres véradás életmód részévé tételéhez. A legtöbb helyszínen időpontfoglalásra is van lehetőség.

Bajai Véradó Állomás – Szent Rókus Kórház Transzfúziós Osztály Békéscsabai OVSz Területi Vérellátó – Véradó Állomás Ceglédi Véradó Állomás – Toldy Ferenc Kórház Transzfúziós Osztály Délpesti Területi Vérellátó Intézet Dombóvári Véradó Állomás – Szent Lukács Kórház Vértranszfúziós Osztály Dunaújvárosi Véradó Állomás – Szent Pantaleon Kórház Transzfúziós Osztály Gyöngyösi Véradó Állomás – Bugát Pál Kórház Transzfúziós Osztály Győri OVSz Regionális Vérellátó Központ Gyulai Véradó Állomás – Pándy Kálmán Kórház Transzfúziós Osztály Kaposvári OVSz Területi Vérellátó Kecskeméti OVSz Területi Vérellátó Keszthelyi Véradó Állomás – Keszthelyi Kórház Transzfúziós Osztály Komlói Véradó Állomás – Komlói Kórház Transzfúziós Osztály Makói Véradó Állomás – Makói Egészségügyi Ellátó Központ Transzfúziós Osztály Miskolci OVSz Területi Vérellátó Központ Mohácsi Véradó Állomás – Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztály Nagyatádi Véradó Állomás – Nagyatádi Kórház Transzfúziós Osztály Nyíregyházi OVSz Területi Vérellátó Intézet Orosházi Véradó Állomás – Dr. László Elek Kórház Transzfúziós Osztály Pápai Véradó Állomás – Gróf Esterházy Kórház Transzfúziós Osztály Pécsi OVSz Regionális Vérellátó Központ Salgótarjáni OVSz Területi Vérellátó Központ Soproni OVSz Területi Vérellátó Intézet Székesfehérvári OVSz Területi Vérellátó Központ Szekszárdi OVSz Területi Vérellátó Szolnoki OVSz Területi Vérellátó – Véradó Állomás Tatabányai OVSz Területi Vérellátó Központ Váci OVSz Területi Vérellátó Központ Váci OVSz Területi Vérellátó Központ Váll-Ker Kft. (Makói Véradó Állomás) Szentesi Véradó Állomás – Dr. Bugyi István Kórház Transzfúziós Osztály Veszprémi OVSZ Területi Vérellátó Központ Zalaegerszegi OVSz Területi Vérellátó Állomás

#fixvéradóhely #kihelyezettvéradás #kitelepülővéradás #transzfúziósosztály #véradóhely #vértranszfúziósosztály